Nowy wniosek

Dziękujemy za wybranie naszej usługi. Formularz ten przeprowadzi Cię przez proces złożenia zeznania podatkowego do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Został on tak przygotowany by maksymalnie skrócić czas wypełniania.

Przed przystąpieniem do wypełniania przygotuj proszę następujące informacje lub dokumenty:

  • Karty podatkowe od wszystkich pracodawców za dany rok
  • Decyzje potwierdzające pobrane świadczenia w danym roku (Chorobowe, bezrobotne itp.)
  • Dokument EU/EWR wypełniony i podbity przez polski Urząd Skarbowy, jeżeli chcesz się rozliczyć wspólnie ze współmałżonkiem, jego dane powinny się również na nim znajdować
  • dowód osobisty (w przypadku rozliczenia wspólnego, również współmałżonka)
  • Numer konta bankowego w formacie IBAN oraz kod BIC/SWIFT banku

Wypełnienie formularza zajmuje średnio 20 minut.
Aby rozpocząć kliknij przycisk START.